MOTUS, zapsaný spolek

Motus z.s. je nezisková organizace, založená v roce 2001, zastřešující obnovený provoz divadla Alfred ve dvoře. Jejím hlavním záměrem je vytvářet profesionální produkční zázemí pro rozvoj kreativity, aktivně usilovat o kontinuální zlepšování podmínek pro tvorbu nezávislých tvůrců, podporovat, rozvíjet a propagovat neobvyklé tvůrčí počiny, nové umělecké práce a projekty. Snaží se o prosazování změn a porozumění současným trendům ve vývoji českého kulturního prostředí. Svými aktivitami podporuje vznik kulturní a občanské platformy, která přispívá k demokratizaci a rozvoji občanské společnosti. 

Představuje platformu, kolem které se od roku 2001 postupně zformovala řada významných uměleckých skupin. Patří mezi ně například: Krepsko, Envoi, Stage Code, Secondhand Women, Handa Gote Research and Development, Wariot Ideal, Boca Loca Lab a DoMA/At Home.

MOTUS z.s. - produkce divadla Alfred ve dvoře je členem Asociace nezávislých divadel.

Statutárním zástupcem Motus z.s. jsou předseda a místopředseda. Dalšími orgány spolku jsou Rada Motus a Kruh Motus. Od r. 2007 volí členové Kruhu Motus umělecké vedení divadla Alfred dvoře.

PŘEDSEDA MOTUS: Tomáš Procházka
RADA MOTUS: Maria Cavina, Daniela Voráčková, Boris Jedinák
KRUH MOTUS: Jiří Adámek, Vladimír Burian, Maria Cavina, Helena Čtyroká, Milena Dörnerová, Emilie Formanová, Jakub Grosman, Jakub Hybler, Boris Jedinák, Jan Kalivoda, Pamela Kuťáková, Howard Lotker, Ewan McLaren, Tomáš Procházka, Philipp Schenker, Petr Šourek, Veronika Švábová, Petr Tyc, Daniela Voráčková

UMĚLECKÉ VEDENí 2001–2021:

2019–2021 Tomáš Procházka [Handa Gote |Wariot Ideal]
2010–2018 Ewan McLaren
2003–2009 Šárka Havlíčková
2001–2002 Daniela Voráčková a Maria Cavina

SÍDLO A FAKTURAČNÍ ADRESA:
MOTUS z.s.
zapsaný u MS Praha, oddíl L, vložka 11671
Veverkova 721/28, Praha 7, 170 00
IČO: 26527120
divadlo Alfred ve dvoře
Františka Křížka 495/36, Praha 7, 170 00

Mezinárodní spolupráce

V letech 2015-2018 Motus hostí Bazaar Festival - mezinárodní festival současného tanečního a pohybového divadla zejména ze zemí střední, východní a jižní Evropy.

V období 2013-2015 se Motus z.s. v součinnosti s Goethe Institutem ve Varšavě, Lublinským kulturním centrem a Státní taneční akademií v Athénách účastní evropského projektu „Identity. Move!“. Od května 2012 je Motus z.s. členem EEPAP (East European Performing Arts Platform).

V roce 2013 byl vybrán koprodukční projekt Andrey Miltnerové a Motus z.s. na prestižní seznam tzv.Priority Companies 2013 nejvýznamnějšího evropského networku Aerowaves.

V dubnu 2012 Motus z.s. spolupořádal v rámci Pražského Quadriennale mezinárodní sympozium „Dramaturgie autorského divadla: Sdílený prostor“.

Od roku 2011 spolupracoval Motus s L1 Association v Budapešti na projektech: Workshop Flying low (Budapešť 2011) a na Laboratorium of Dance Criticism (Budapešť 2012).

Malá Inventura - Motus byl letech 2004-2008 iniciátorem a hlavním organizátorem festivalové přehlídky nejzajímavějších projektů předešlé sezóny. Od r. 2009 je festival v produkci spolku Nová Síť.

Nová sít’ - Motus inicioval v r. 2004 vznik projektu na podporu distribuce, decentralizace a prezentace současné autorské scénické tvorby v České republice. Inspirací byl festival Nová Osa - festival spřátelených činoherních divadel.

4body pro kulturu (2005) - Motus a Oživení z.s. jsou spoluzakladately iniciativy, která významně ovlivnila transformaci kulturních grantů v Praze.

Iniciativa pro kulturu(2005) - Motus je zakládajícím členem organizace, jejímž cílem je mimo jiné napomáhat pozitivním změnám v oblasti legislativy a financování kultury v České republice. Motus byl jeden z původních organizátorů akce Den bez aut a stál se spolky Oživení a Pražské Matky u zrodu organizace Auto*Mat.

V roce 2005 získala divadelní formace Secondhand Women za projekt MEZZO cenu poroty za nejlepší ženskou inscenaci na 7. ročníku  mezinárodního festivalu Fiesta 2005! v Caracasu ve Venezuele. Projekt Mezzo, který vznikl v koprodukci s MOTUS z.s., uspěl v konkurenci 27 představení z 18 zemí světa.

Aktivity sdružení Motus o.s. byly v říjnu 2004 oceněny cenou festivalu …Příští vlna, Next Wave… za „producentský počin roku“. Pocta byla Motusu udělena za koncepci divadla Alfred ve dvoře jako scény pro nové divadlo, za projekt Nová síť a za produkci představení Mezzo.