nejbližší

CS  |  EN ×
OTEVŘENÁ VÝZVA NA REALIZACI PREMIÉRY V RÁMCI FESTIVALU LOUTEX 2025

Motus z.s., produkce divadla Alfred ve dvoře, vyhlašuje otevřenou výzvu na realizaci nové originální loutkové inscenace pro dospělého diváka v rámci festivalu LOUTEX 2025, který proběhne 10. - 15. března 2025.

Uzávěrka pro podání přihlášek je 10. července 2024.
Výsledky budou oznámeny do 31. července 2024.

Vybraný projekt získá:
- 4 týdny ve zkušebně divadla Alfred ve dvoře ve vybraném termínu (září/říjen 2024)
- týden ve studiové scéně divadla Alfred ve dvoře (leden/únor 2025)
- finanční podporu na vznik inscenace ve výši 40.000 Kč
- zajištění propagace
- uvedení premiéry v divadle Alfred ve dvoře v rámci festivalu LOUTEX (10. - 15. 3. 2025)

Pro přihlášení zašlete popis projektu skrze tento formulář ->

https://forms.gle/YQUwmtqkPDrDtEPS9

 

OPEN CALL FOR A PREMIERE AT THE FESTIVAL LOUTEX 2025

Motus z.s., a production of the Alfred ve dvoře Theatre, announces an open call for a new original puppet production for adult audiences as part of the LOUTEX 2025 festival, which will take place from 10 - 15 March 2025.

The deadline for submissions is 10 July 2024.
The results will be announced by 31 July 2024.

The selected project will receive:
- Up to a four-week residency in the rehearsal room on the selected date (September/October 2024).
- a week in the studio stage in Alfred ve dvoře (January/February 2025)
- financial support for the creation of the production in the amount of 40.000 CZK
- promotion support
-  the premiere at the Alfred ve dvoře Theatre as part of the LOUTEX festival (10 - 15 March 2025)

To apply, please send a description of the project via this form ->
https://forms.gle/YQUwmtqkPDrDtEPS9