DE-APPROXIMATE

Páchová-Švejnar-Boelen-Nunčič
hudba|40 [min]
galerie

Lehce inscenovaná zijinová noise-pseudo-rocková posterovitá fragmentární video-operetka naříkající o vyčerpané půdě, vyčerpaných nerostech, gigantických zářezech do krajiny, nedýchatelnosti, zvukovém znečištění, tirácích, nevyhnutelnosti alkoholismu, poslední hlávce zelí, hluchých prasatech a přátelství s čínským zijinem. Nefunkční protihlukové stěny na okraji dálnic. Důl za oknem ložnice. Plýtvání šťávy na vánoční výzdobu supermarketů. Parkoviště ve vyschlém korytě řeky. Hluk jako nástroj útlaku. Hluk jako nástroj vzepření se. Hluk jako neviditelný viník našich stresů a neuróz. Hluk jako prostředek úlevy. Jak málo se můžeme přiblížit něčemu, co téměř nemáme šanci ovlivnit ani tomu nemůžeme porozumět? Texty jsou mimo jiné volně inspirovány příběhy obyvatel přežívajících pod zvukovým smogem, Bilerovou knihou Destrukce nebo seznamem hodnot společnosti ZiJin.

Připravili:
Lucie Páchová - hlas, field rec, koncept
Jakub Švejnar - bicí, no-input mix
Jana Nunčič – scénografie, kostýmy
Klaas Boelen-  projekce, video
Zuzana Kantorová - konzultace textů
Jan Neugebauer- světelná spolupráce

Mezinárodní kolektiv tvůrců Páchová-Švejnar-Boelen-Nunčič propojuje zájem o variabilní vrstvy poslouchání, naslouchání různým místům, extrémní hladiny dynamik a vnímání pokoutných vizualit a objektů. Jejich dosavadní spolupráce se proplétá napříč různými projekty hudebními i audiovizuálními. De-Approximate navazuje na jejich předchozí experimentální objektovou operetku, jež měla premiéru na festivalu Dny nové opery Ostrava v červnu 2022.

www.luciepachova.com