SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE, SÉRIE

D'epog
Út 10 březen
19:00
2020
Po 09 březen
19:00
2020
CZ|180 [min]
galerie

Umělecké dílo tematicky pojednává organizaci lidské společnosti, systematizaci mezilidských vztahů, efektivizaci práce a zvyšování výkonnosti, mechanismy kontroly, ovládání a řízení, komunikační přesycenost a rizika destabilizace a kolapsu. Dílčí témata nahlíží perspektivou individuality a kolektivity, centralizace a decentralizace, aktivity a pasivity. Východiskem praktické stránky projektu je konfrontační rozhraní mezi prostředím scénické a virtuální reality atakující možností divácké percepce a testování jejích limitů.

Režie: Lucia Repašská
Dramaturgie: Matyáš Dlab
Scénografie a kostýmy: Matěj Sýkora
Video: Martin Blažíček
Hudba: Matúš Kobolka
Světelný design: Vladimír Burian
Vystupují: Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Radim Brychta, Zuzana Smutková, Magdalena Straková.

Premiéra: 23. 10. 2019, průmyslový areál Matadorka, Bratislava.
Koprodukce: Batyskaf - kulturní multižánrová platforma, Bratislava

D'epog je platforma pro současné performativní umění. Skupina tvůrců působí od roku 2010 na domácí scéně v městě Brně. V rámci dlouhodobé aktivity se věnuje tvorbě pravidelných inscenací, jednorázovým performancím, hraničním uměleckým projektům a vzdělávací činnosti v podobě praktických workshopů a specializovaných dílen. D'epog tvoří kolektiv autorů Lucia Repašská, Matyáš Dlab, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Radim Brychta, Zuzana Smutková a Magdalena Straková. Činnost skupiny má laboratorní charakter, v rámci kterého zkoumá možné prostředky živého umění nad ustálenými druhovými a žánrovými kategoriemi. D'epog programově rozvíjí výzkum teatrality, herecké expresivity a formálních a kompozičních strategií s pozorností k fyzikálním a kontextovým kvalitám prostorů, ve kterých své produkce uvádí. Tvorba výrazně akcentuje roli diváka, míru jeho interpretační svobody a jeho podíl na vytváření sémantické struktury díla. Ke stěžejním východiskům činnosti patří integrace uvažování a prostředků jiných uměleckých oblastí do jazyku performativního umění, trvale udržitelná sebedestrukce jako kontinuální proces popírání vlastního autorského klišé, trvalá redefinice statutu autora a důvodu, relevance a životnosti umělecké komunikace, totální estetická pluralita a odvaha formulovat nový umělecký jazyk, kterým zatím nehovoříme.

Recenze, kritiky, ohlasy:

BLATNÝ, TOMÁŠ: Percipuj, percipuj, vykrúcaj. Klacek, 31. 3. 2020.

Projekt vznikl za finanční podpory Fondu na podporu umenia (SR), statutárního města Brna, Ministerstva kultury České republiky a FAMU - Centra audiovizuálních studií.

Foto: Radovan Dranga
Foto: Radovan Dranga
Foto: Radovan Dranga
Foto: Radovan Dranga
Foto: Radovan Dranga
Foto: Radovan Dranga