RANDEVU SQUAD

Great Circus of Failure, Masha
Ne 28 březen
19:00
2021
So 27 březen
19:00
2021
v angličtině|30 [min]
galerie

K účasti na představení je nutná registrace, po které obdržíte další pokyny.

"Buď zdráv, příteli, vstupme do doupěte!"

Randevu Squad je sérií virtuálních setkání, která zkoumá možnosti nástrojů „konferenčních aplikací“. Cílem těchto setkání je nezvyklým způsobem zažít různé lokace internetového prostoru a napojit na ně soukromá místa z reálného světa. Odvážná skupina dvanácti bytostí putuje poli vyhledávačů a tajemnými zákoutími skutečných i digitálních sfér. Společná cesta se odehrává formou interaktivního online představení. Publikum si svobodně volí míru vlastního zapojení na základě instrukcí obdržených před začatkem.

Randevu Squad pro Alfreda ve dvoře připravili Great Circus of Failure a Masha. Projekt je druhým pokusem formalizovat a strukturovat zkušenosti v komunikaci na dálku zkoumané umělci během zimy 2019 a jara 2020.

Great Circus of Failure založili Masha Fomenko a Petr Laden na jaře 2018. Sídlí v Moskvě a Berlíně. Zaměřují se na interaktivní performance a nová média, při zkoumání různých forem spolupráce a křehkého spolubytí.
https://www.greatcircusoffailure.com/

Masha (Maria Komarova) je běloruská umělkyně, která pracuje v oblasti postdramatického divadla, zvuku a vizuálního umění. Většina jejích děl se vyznačuje používáním obvyklých věcí v neobvyklých kontextech se snahou o změnu pohledu na každodenní život.
https://mariakomarova.wordpress.com/