PATERNY - PRAMÍTAČKA

Jan Kulka
Út 04 říjen
20:00
2022
CZ|60 [min]
galerie

UPOZORNĚNÍ: Program není vhodný pro lidi s epilepsií

Pražská premiéra nového filmu pro promítací aparát Pramítačka. Jako předfilm bude promítnut film Předfilm. Ovšem výlučně pro tento večer bude živě doprovozen improvizovanou hrou čtyř tub v podání Štěpána Janouška, Jana Jiruchy, Šimona Janáka a Jiřího Gernta.

Paterny (2022, 28min, 60mm film)
Paterny jsou rukodělným výtvarným filmem vytvořeným převážně metodou tisku na filmovou podložku šíře 60mm pomocí speciálně vyvinutého tiskového stroje. Hlavním cílem filmu je zjevovat vlastnosti a kinematografický potenciál pravidelných obrazců a geometrických struktur za nerůznějších projekčních podmínek. Zrod a rozpad iluze pohybu, hloubky prostoru a dalších percepčních fenoménů. Nahlédnout chaos a řád prostřednictvím přímého intenzivního živého smyslového zážitku s důrazem na jedinečnost sdíleného okamžiku živého promítání. Probudit tyto fundamentální principy v podobě světelných obrazů na plátně a dát zažít, jak z chaotického třepotání povstávají ustálené formy, které inteferují, modulují, prolínají se a proměňují do nejrůznějších podob, než opět mizí. Dát přímý zážitek chaosení, řádění, vznikání, uspořádávání a rozpadu.

Hudba: Ian Mikyska
Vznik filmu Paterny byl možněn díky podpoře Státního fondu kinematografie.

Předfilm (2016, 24min, masky a barevné filtry)
Experimentální film příspívající k tradici flicker filmu. Zabývá se fenoménem blikajícího světla. Jde o film bez média, využívá pouze jedinečné schopnosti Pramítačky a barevné filtry a masky umístěně v prázdné filmové dráze. Tentokráte bude Předfilm promítnut s živým hudebním doprovodem čtyř tub interagujících se zvukovým obvodem promítacího aparátu. Každá z tub, sonický parníků putujících prostorem sálu, bude tvořit jednu stopu v náležející jednomu ze čtyř světěl pramítačky.

Tuby: Štěpán Janoušek, Jan Jirucha, Šimon Janák a Jiří Gernt

Jan Kulka
Je experimentální filmový tvůrce zaměřující se na práci s analogovými prostředky. Při hledání toho, co jedinečného může analogová technika přinést dnešnímu světu a současně toho, co nás všechny kdesi hodně hluboko spojuje, vymýšlí a vyrábí speciální promítací aparáty pro živé filmové performance (Kouzelná skříňka 2011, Pramítačka 2016), aby přinášel dosud neviděné.

Pramítačka
Pramítačka je speciální promítací aparát pro živá filmová představení, který byl navržen za účelem osahávání a zkoumaní hraničních oblastí filmu a lidského vidění, které jsou běžnými prostředky technicky nedostupné. Je nástrojem pro tvůrčí proces cíleného uvědomování a přehodnocování zavedených standardů a technických i myšlenkových axiomů filmového média (snímková frekvence, filmové okénko, záběr, reprodukce pohybu, filmový materiál...). Je ovšem také dráždítkem pro vyvolávání obrazů nejen na plátně, nýbrž i kdesi hlouběji za sítnicí. Je vytvořena pro film chápaný jako artikulace světla. Film jakožto jevení.