NEBUDE TO NAŠE MALÉ TAJEMSTVÍ

Ester Grohová, Alexandra Sihelská
Čt 19 listopad
19:00
2020 online
CZ|30 [min]
galerie

Jakým způsobem reflektujeme zkušenost traumatu a sexuálního násilí a jaká je naše role v kultuře znásilnění? A jakou roli hrají instituce při prezentaci děl, které se snaží vyrovnat s traumatem? Které strategie nabízejí kritický a konstruktivní přístup k socioekonomickým kontextům traumatu, a které jej naopak umlčují? Co to znamená být přeživší a jak může kontextualizace sexualizovaného násilí v rámci patriarchální společnosti sloužit jako terapeutický a emancipační nástroj?

Performativní přednáška Alex Sihelské a Ester Grohové se k tématu vztahuje poetickým a autobiografickým způsobem. Obrazovou část přednášky tvoří kolážovitá prezentace, apropriující vizualitu zinů. Zvuková stopa se po vzoru rozhlasové hry vztahuje k recitovanému ději. Společně autorky vtahují diváky do bezčasého prostoru určeného k pozastavení se nad každodenní realitou kultury znásilnění, která nás nekompromisně obklopuje. Dílo vyzývá k změně postoje a uvědomění si vlastní participace v systému, který tuto kulturu utváří. 

Alexandra Sihelská (1999), současně působící v Praze. Stěžejními tématy její tvorby jsou současné čarodějnictví, environmentální udržitelnost a otázky genderu. Na tato témata nahlíží z feministické perspektivy a z ní vycházející kritiky kapitalistického patriarchátu. Zaměřuje se také na problematiku tabuizování sexuálního násilí, systematického mlčení a hýčkání rape culture, jež prostupuje celou společností. Ve svých dílech se snaží najít rovnováhu mezi spirituálním a politickým smýšlením, často užíváním symbolického jazyka. Svou praxi rozvíjí v médiu pohyblivého obrazu, instalace, performance nebo virtuální reality. Současně studuje v Centru Audiovizuálních Studií na FAMU.

Ester Grohová (1992, Praha) má za sebou klasické hudební vzdělání a v současné době studuje v Centru Audiovizuálních Studií na FAMU. Ve své tvorbě je značně ovlivněna post-internetem a novými technologiemi, jejich využitím a vlivem na psychiku jedince i společnost. Zabývá se také otázkami sexuálního násilí a různými feministickými přístupy k současným sociopolitickým, technologickým a environmentálním otázkám. Na poli zvukové tvorby se zabývá především field recordingem a sound designem, musique concrète, akustickou ekologií a imerzivním prostorovým zvukem. Nejčastěji pracuje se zvukovou kompozicí, sólovu i kolektivní performance, scénografickými intervencemi anebo s vlastním či found footage videem.

Dílo vzniklo za podpory týmu Display.