MÔJ MOJA

Ela Lehotská, Jan Lepšík
SK|75 [min]
galerie

Divadelný projekt Moj Moja presahuje rámec klasického divadla. Je predovšetkým výpoveďou tvorivej dvojice Lehotská / Lepšík, ktorí prelínajú hranice performance a hudobne-výtvarných inštalácií. Hlavným spájajucím prvkom je cesta. Postavy ženy a muža sprevádzajú len dvoch divákov, dvoch spolucestujúcich, cestou k mýtickému stretnutiu sa s vlastnou dušou. Dualita dvoch hercov a dvoch divákov je kľúčová v možnej jedinečnosti napojenia a toku energií medzi oboma pólmi.

V projekte sa používajú princípy site-specific performance, ktorá ja podriadená potrebám čístého zdelenia. Vychádza z miesta, kde sa projekt realizuje a reflektuje miestopisné špecifika. Tým, že je predstavenie len pre dvoch divákov, stáva sa zážitok jedinečný v prenose jemných nuancí osobného pôsobenia tvorivej dvojice. Blízkosť diváka a performérov ponúka otázky schopnosti znášať blízkosť druhého človeka bez pocitu tlaku a manipulácie, s pocitom bezpečného prostredia a zároveň miesta, kde možnosť otvoriť sa neznamená ohrozenie. Otvoriť sa vnímaniu, zbystriť zmysly, naladiť sa jeden na druhého. Ďalej sa objavujú výtvarné princípy bábkového divadla, tieňohry a ľudového divadla.

Cieľom predstavenia je ponúknuť divákom zážitok, ktorý má charakter prastarých pútí. Aby človek dospel k novému poznaniu, musí sa vydať na cestu, kde stretáva svoje protipóly a môže sa identifikovať s postavami muža a ženy, v celej veľkosti i malosti pri hľadaní svojej duše.