KULATÝ STŮL: LOUTKOVÉ DIVADLO PRO DOSPĚLÉ

Diskuze
LOUTEX
10 březen
17:00
2023
CZ|120 [min]
galerie

Otevřená diskuze zaměřená na problematiku loutkového divadla pro dospělé, navazující na interní diskuzní platformu spolku Motus s názvem Setkají se tvůrci. Loutky nejsou jen pro děti. Kulatý stůl Loutexu se ptá, jak je dnes možné navázat na tradici loutkového divadla pro dospělé a dál ji rozvíjet. Diskuzi bude moderovat Karolina Plicková

Zvláštní pozvání přijali:

Johana Bártová (Fras)
Kateřina Dolenská (Loutkář)
Jakub Hora (Divadlo Alfa)
Branislav Mazúch (DAMU)
Tomáš Procházka (Handa Gote)
Jakub Šulík (Fras)

Diskuze je otevřena všem a příspěvky do ní vítány!