HL'A, ČLOVEK

Katarína Hudačková
premiéra
Ne 30 květen
19:00
2021
SK|35 [min]
galerie

Vymizla v dnešnej dobe „podívaná“, kde stredobodom pozornosti je človek iného podobenstva, človek poškodený, človek prostoreký, človek hlúpy, človek bláznivý, možno hrdina? Fyzické poškodenie? Možno. Princípy predávania ľudí, inakosť, nedokonalosť a pocit sebavedomia na úkor nešťastia druhých, však do dnešných dní vyvrcholili v podobe TV reality show a talentových televíznych súťaží. Do vysielania nie sú vybraní len tí najlepší, ale aj takzvané “individuá”, u ktorých je očividná inakosť. Program sa musí naplniť, a tak tímto “nešťastníkom” ponúknu ich “15 minút
slávy”. Ale za akú cenu. Víťaz môže byť len jeden! Ten, ktorý získa najviac hlasov a sympatií! A čo tí ostatní?

”Hej! Čo je to za človeka?”
”Človek!”
“Akými jazykmi tento človek hovorí?”
“Všetkými!”
“A čomu sa rozumie?”
“Všetkému!”
“Z akej krajiny pochádza?”
“Z každej, ale zároveň z nijakej.”
“A akého má Boha?”
“Boha!”
“Ako ho nazývaš?”
“Blázon.”
“Akože ho voláš?”
“Mudrc!”
“A čím je tento človek, vo vašej tlupe?”
“Je tým, čím je!”
“Vodcom?”
“Nie!”
“Tak čím teda?”
“DUŠOU.”

Tvůrkyně: Katarína Hudačková
Premiéra: 30. 5. 2021, Alfred ve dvoře
 

Vznik podpořilia Hudební akademie múzických umění v Praze.