DEADLINE

Adam Dragun a Olga Ciężkowska
SK|60 [min]
galerie

Všetko má svoj deadline. Život jednotlivca, kariéra aj ideály na ktorých sme sa rozhodli vybudovať svoj pohľad na svet. Sú však tieto deadliny v
niečom podobné? Tvorivá dvojica Adam Dragun a Olga CIężkowska v spolupráci s intermediálnym umelcom Michałom Dobruckim a herečkami
Martinou Znamenačkovou a Helenou Urbańskou sa starostlivo pripravujú na svoj deadline. Pre tento účel oslovili tých najpovolanejších- umelcov a umelkyne stojacich na konci svojich kariér. Dá sa o deadline niečo naučiť z ich praktických rád, alebo si ho musí nakoniec každý zažiť na vlastnej koži?

Olga CIężkowska a Adam Dragun sa zoznámili počas štúdia na krakovskej divadelnej akadémií. V sezóne 2022/2023 uviedli v divadle Komuna Warszawa inscenáciu Posledný krát kedy boli moji rodičia v Komune Warszawa. Pomocou dokumentárnych videí, shakespearovskej drámy a autoetnografických metód vytvorili spolu so svojimi rodčmi javiskovú esej o láske vystavenej na scéne. V rámci kolaboratívneho projektu pražského divadla Alfred ve dvoře a bratislavského P*AKTu s názvom Deadline ďalej rozvíjajú svoju predstavu divadla ako sociálneho experimentu a iniciovania nepravdepodobných stretnutí.

Réžia/koncept: Adam Dragun & Olga CIężkowska
Scéna/kostýmy/video/vizuál: Michał Dobrucki
Hrajú: Martina Znamenačková, Helena Urbańsk

Premiéra: 5. 10. 2023,  P*AKT, Bratislava.

 

Projekt podpořili: Fond na podporu umeniaNadácia hlavného mesta Bratislava, Visegrad Fund Performing Artists Residency, MOTUS z.s. - produkce divadla Alfred ve dvoře. 

Činnost divadla Alfred ve dvoře podporují hlavní město Praha, Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Městská část Praha 7 - Art district.