MRTVÁ MÉDIA

Handa Gote research & development
17 prosinec
17:00
2021
výstava|60 [min]
galerie

Výstava probíhá od 17. 12. 2021 do 27. 2. 2022 v galerii Entrance (Markétská 28/1, Praha 6 – Břevnov).

V instalaci Mrtvá média navazuje skupina Handa Gote na některé své předchozí výstavní a scénické projekty, zejména však ale na svou kontinuální práci s aplikovanou médiální archeologií. Využití zastaralých médií a technologií se prolíná celou tvorbou skupiny od roku 2005. V mnohých scénických projektech skupiny jsou stará média hlavním prostředkem ke komentářům o naší současné společnosti.

V instalaci Mrtvá média jsou videokazety, magnetofonové pásky, audiokazety, filmy a další fyzická média navršena do mohyly po vzoru pravěkých pohřebních zvyklostí. Fyzická média zde tvoří pomyslný náhrobek, obsahem hrobu jsou však jen samotné informace. K pomyslnému pohřebnímu rizuálu patří i sbírka votivních darů, spojených s médii, jejich čtením a uchováváním.

Handa Gote research & development je umělecký kolektiv, který se věnuje experimentování s dramaturgií, vývojem vlastního pojetí post-dramatického divadla a začleňování nedivadelních prvků do své práce. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči a laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném kritickém nazírání výše zmíněných disciplín.
Skupina pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, vizuálního umění, současného tance, hudby, performance a konceptuálního umění. Ve své práci využívá zvukové instalace, pohybové a taneční divadlo, živou hudbu, výzkum na poli mediální archeologie, výtvarné divadlo a technologie, nelineární způsoby vyprávění a aplikování zkušeností soudobé hudby a vizuálního umění v divadle. V projektech Handa Gote se vždy kreativním způsobem využívají technologie, často současně staré i ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracuje skupina s mediální archeologií a v inscenacích, které se blíží dokumentárnímu divadlu, se intenzivně zabývá tzv. malými dějinami. Skupina je rezidentním souborem divadla Alfred ve dvoře.

Handa Gote je japonský výraz pro pájku.

handagote.com

Handa Gote: Veronika Švábová, Jan Dörner, Jakub Hybler, Tomáš Procházka, Jonáš Svatoš
Spolupracovali: Mikoláš Zika, Jan Brejcha, Jitka Hudcová
Produkce: Maria Cavina, Jedefrau.org

Činnost skupiny Handa Gote research & development podporuje MKČR a Hlavní město Praha.
Výstavní program galerie Entrance pravidelně podporují: Hlavní město Praha, Ministerstvo kultury ČR a MČ Praha 6.