Contact

Alfred ve dvoře
Františka Křížka 495/36
170 00 Praha 7 —Holešovice
divadlo@alfredvedvore.cz
tel: [+420] 775 186 860
Box-office: [+420] 775 186 460
Address:
[invoice address]:
MOTUS, z.s.
Veverkova 721/28
170 00 Praha 7 - Holešovice

e-mail: divadlo@alfredvedvore.cz
t: [+420] 233 376 985
Data box ID: 3y485y5

MOTUS, z.s. /registered association/
registered at Municipal Court Prague,
section L, file 11671
Veverkova 721/28, PRAHA 7 CZ - 17000
CIN: 26527120
TIN: Cz26527120
[not VAT registered]

bank account:
Česká spořitelna, a.s.,
account No.: 131908369/0800
IBAN: Cz12 0800 0000 0001 3190 8369
BIC (SWIFT): GIBACzPX
TRANSPORT:
tram:
1 | 5 | 8 | 12 | 17 | 25 | 26
stops:
① Strossmayerovo náměstí
② Kamenická
③ Veletržní
Subway: C [Vltavská]
Františka Křížka 495/36, Praha 7